Charakterystyka studiów

Podstawowym celem podyplomowych studiów kwalifikacyjnych „Polonistyka dla nauczycieli” jest zapoznanie czynnych nauczycieli z metodologią i zagadnieniami związanymi z dyscyplinami typowymi dla wiedzy filologicznej: literaturoznawstwem (historią i teorią literatury), językoznawstwem i kulturoznawstwem, jak również przekazanie im praktycznych umiejętności metodycznych w zakresie posługiwania się zdobytą wiedzą i przygotowania ich do nauczania przedmiotu „język polski” w szkołach różnych typów.

Studia dają uprawnienia do:

 • nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole średniej osobom, które ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Dla kogo są studia podyplomowe "Polonistyka dla nauczycieli"?

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

W studiach mogą uczestniczyć również przedstawiciele innych zawodów – absolwenci studiów magisterskich, posiadający uprawnienia pedagogiczne.

 

Czego nauczysz się na studiach?

W trakcie studiów będą realizowane m.in. następujące przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z lit. powszechnej
 • Literatura staropolska z elementami literatury antycznej
 • Literatura polska wieku XIX
 • Literatura polska XX wieku
 • Poetyka w dydaktyce szkolnej
 • Teoria literatury w dydaktyce szkolnej
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury
 • Gramatyk opisowa współczesnego języka polskiego
 • Praktyczna stylistyka
 • Dzieje polszczyzny
 • Kultura języka i wypowiedzi
 • Seminarium i praca dyplomowa
 • Metodyka nauczania jęz. polskiego
 • Technologia informacyjna w dydaktyce
 • przedmioty fakultatywne

 

Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 60 godz. oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.


Ile trwają studia podyplomowe?

Czas trwania: 3 semestry (330 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki)
Data rozpoczęcia: październik 2019
Opłata: 1300 zł za semestr


Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

Informacji udziela:

Kierownik: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak
Sekretarz:  mgr Ewa Kłosowicz

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak Turn on Javascript!IPJ PWSZ w Elblągu
tel. 55 629 07 00

Sekretarz:
Ewa Kłosowicz Turn on Javascript!Turn on Javascript!Tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 pok. 212