Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia zamknięta dzienne
Pedagogika wczesna edukacja otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika medialna zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią zamknieta zamknięta
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknięta dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych otwarta dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych otwarta dzienne/zaoczne