Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

neurologopedia

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym,
  • diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, u których występują problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej,
  • budowania planu terapii dostosowanego do aktualnego stanu pacjenta,
  • prowadzenia terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego, adekwatnej do możliwości i potrzeb pacjenta,
  • stosowania wczesnej interwencji logopedycznej,
  • przeprowadzania zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej.

neurologopedia
neurologopedia

Praca dla Ciebie

Absolwenci studiów II-go stopnia kierunku logopedia uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy i mogą być zatrudnieni we wszystkich typach szkół (jeśli posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych zatrudniających neurologopedów, w poradniach przyszpitalnych, w placówkach medycznych zamkniętych (na oddziałach szpitalnych, np. neurologicznym, neonatologicznym), mogą prowadzić prywatną praktykę logopedyczną.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry