• Księga Jakości
  • Spis treści
  • Rozdział 1 - Polityka Jakości
  • Rozdział 2 - Prezentacja Uczelni
  • Rozdział 3 - Terminologia 
  • Rozdział 4 - System Zarządzania Jakością
   • Rozdział 4.1 - Zakres systemu zarządzania jakością
   • Rozdział 4.2 - Procesy
   • Rozdział 4.3 - Dokumentacja systemu zarządzania jakością
   • Rozdział 4.4 - Księga jakości
   • Rozdział 4.5 - Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania jakością
   • Rozdział 4.6 - Nadzór nad zapisami
  • Rozdział 5 - Odpowiedzialność kierownictwa
   • Rozdział 5.1 - Zaangażowanie kierownictwa
   • Rozdział 5.2 - Orientacja na klienta (studenta)
   • Rozdział 5.3 - Polityka jakości
   • Rozdział 5.4 - Cele dotyczące jakości
   • Rozdział 5.5 - Planowanie
   • Rozdział 5.6 - Odpowiedzialność i uprawnienia
   • Rozdział 5.7 - Przedstawiciel kierownictwa
   • Rozdział 5.8 - Komunikacja wewnętrzna
   • Rozdział 5.9 - Przegląd zarządzania
  • Rozdział 6 - Zarządzanie zasobami
   • Rozdział 6.1 - Zapewnienie zasobów
   • Rozdział 6.2 - Proces zarządzania zasobami ludzkimi
   • Rozdział 6.3 - Proces zarządzania zasobami materialnymi
  • Rozdział 7 - Wykonywanie usług
   • Rozdział 7.1 - Planowanie wykonywania usług
   • Rozdział 7.2 - Proces kształcenia i wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:
    • 7.2.1 Proces projektowania przebiegu studiów
    • 7.2.2 Proces rekrutacji na studia (proces obsługi klienta - studenta)
    • 7.2.3 Proces kształcenia
    • 7.2.4 Proces działalności wychowawczej
    • 7.2.5 Proces pomocy materialnej dla studentów
    • 7.2.6 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
   • Rozdział 7.3 - Proces obsługi klienta (poza procesem dydaktycznym)
   • Rozdział 7.4 - Proces projektowania usługi
   • Rozdział 7.5 - Proces usług informatycznych
   • Rozdział 7.6 - Proces badań naukowych i analiz regionalnych
   • Rozdział 7.7 - Proces usług doradczych i szkoleniowych
   • Rozdział 7.8 - Proces zakupów
   • Rozdział 7.9 - Walidacja procesów usług
   • Rozdział 7.10 - Identyfikacja i identyfikowalność
   • Rozdział 7.11 - Własność klienta
   • Rozdział 7.12 - Zabezpieczenie usługi
   • Rozdział 7.13 - Nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów
  • Rozdział 8 - Pomiary, analiza, doskonalenie
   • Rozdział 8.1 - Zadowolenie klienta
   • Rozdział 8.2 - Monitorowanie i pomiary procesów
   • Rozdział 8.3 - Monitorowanie i kontrola usługi
   • Rozdział 8.4 - Nadzór nad usługą niezgodną
   • Rozdział 8.5 - Audity wewnętrzne
   • Rozdział 8.6 - Analiza danych
   • Rozdział 8.7 - Proces zarządzania i doskonalenia systemu zarządzania jakością
Zainstaluj AdobeReader 6.0.2 wersja polska Zainstaluj AdobeReader 8.0 wersja angielska

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Dorota Pawłowicz
tel. 55 629 05 59
d.pawlowicz@pwsz.elblag.pl

©2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Księga Jakości.
kontakt z webmasterem